Roedd 1.8 miliwn o weithwyr ar eu colled gyda chyflog gwyliau’r llynedd. Peidiwch chi...

Gweithio i Asiantaeth? Gweithio sifftiau afreolaidd? A wyddoch chi fod gennych hawl i gael cyflog gwyliau? Mae 35% o weithwyr o dan gamargraff mai dim ond pobl mewn...

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych cyn archebu ar gyfer y cinio arbennig...

Os ydych yn trefnu cinio arbennig gyda’r teulu ar Sul y Mamau, mae Tîm Bwyd a Ffermio Cyngor Wrecsam yn dymuno eich atgoffa i ‘edrych cyn archebu’. Mae...

Gwrthwynebiadau statudol yn agor ar gynlluniau Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed am y cynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd Lôn Barcas. Bu i ni ddechrau cyfnod o wrthwynebu statudol ar y cynlluniau ar...

Mae’r farchnad gyfandirol YN ÔL!

Yn dilyn ymweliad cyntaf llwyddiannus yn 2018, bydd y Farchnad Stryd Gyfandirol yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam ar gyfer ymweliad cyntaf 2019. Gallwch ddisgwyl ddod o hyd...

Rhowch gynnig ar Thai yn Tŷ Pawb

Dyma reswm gwych arall i fwyta yn ardal fwyd Tŷ Pawb! Mae Divine Thai wedi agor yn ddiweddar ac maent eisoes wedi cael adolygiadau dda am eu dewis...
video

GWYLIWCH: Dyma’ch Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid Cymru!

Mae’r Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed wedi cael ei ffurfio a chynhaliwyd y drafodaeth gyntaf yn y Senedd yn ddiweddar. Nod y senedd yw rhoi llwyfan i bobl...
Acton Park View Scenery Bench

Hoffech chi weithio yn yr awyr agored yn ein parciau gwledig bendigedig? Tarwch olwg...

Mae parciau gwledig Wrecsam ymysg y rhai gorau yng Nghymru :-) Daw llawer o bobl i’w mwynhau wrth hamddena a’u teuluoedd a’u ffrindiau, ond prin yw’r rhai sy’n...
Library Books Job Vacancy

Hoffech chi weithio mewn llyfrgell? Darllenwch am y swydd yma!

Gall llyfrgell fod yn lle gwych i weithio... Byddwch yn gweithio o amgylch llenyddiaeth a chyfryngau sy’n gallu helpu pobl i wella eu sgiliau a’u gwybodaeth, ac yn...

Cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas i’w drafod

Mae cynigion ar y gweill i gynyddu nifer y lleoedd mewn ysgol gynradd drefol. Yr wythnos nesaf, bydd ein Bwrdd Gweithredol yn ystyried cynlluniau i gynyddu nifer y...

Gwnewch gais rŵan am gludiant i’r ysgol ym mis Medi

Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, gallwch wneud hynny ar-lein rŵan a bydd yn llawer...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
11.8 ° C
13.9 °
9.4 °
66%
7.2kmh
40%
Sat
10 °
Sun
10 °
Mon
10 °
Tue
8 °
Wed
7 °
- Hysbysebu -