Arddangosfa celf Sipsiwn, Roma a Theithwyr ar y gweill

Mae dirgelwch, camddealltwriaeth a gwybodaeth anghywir ynghylch cymunedau’r Sipsiwn, Roma a Theithwyr (SRT). Nid yw’n hysbys bod gan y tri grŵp ethnig gwahanol hyn, draddodiadau a ffyrdd gwahanol...

Gwaith yng nghanol y dref – diweddariad ar gynnydd

Os ydych chi wedi bod drwy ganol y dref yn ddiweddar –yn enwedig hyd at gornel Stryt yr Hôb a Stryt y Frenhines - mae’n debyg eich...

Cynlluniau ar gyfer darpariaeth gerddoriaeth newydd ar gyfer ysgolion

Yn ddilyn ein ymgynghoriad Penderfyniadau Anodd yn ystod y gaeaf y blwyddyn diwethaf, penderfynwyd y cyngor i ddod i ben ein gwasanaeth cerddoriaeth, a’i rhedwyd gan yr...
Ysgol Bodhyfrd

Hoffech chi fod yn bennaeth yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg fwyaf Wrecsam?

Mae Ysgol Bodhyfryd yn gymuned o bobl – plant, athrawon, rhieni, llywodraethwyr, ffrindiau a chymdogion... Mae’r gymuned hon yn chwilio am arweinydd brwdfrydig i’w harwain a’u helpu i...
video

GWYLIWCH: Awdur lleol, Phil, yn cyfieithu llyfr plant i’r Gymraeg

Mae annog plant i ddarllen yn bwysig iawn. Ac mae’n well byth os gallwch chi eu hannog i ddarllen mewn mwy nag un iaith. Bu i awdur lleol, Phil...
Wrexham Council Community Support Work

Eisiau swydd hyblyg lle gallwch wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun?

Mae pobl arbennig yn byw yn ein cymuned leol... Ac efallai nad ydynt yn gallu gwneud y pethau maent yn eu fwynhau, am sawl rheswm gwahanol… efallai bod...

Rhy boeth i aros dan do? Ewch i gael hwyl allan yn y gwyllt!

Mae gwyliau'r haf wedi dechrau! Dydi hyn ddim yn amser i gyd-gopïo dan do! Dyma amser i fynd allan i natur a mwynhau rhai anturiaethau awyr agored! I...
Challenge Fund Business Support

A all eich busnes chi ddefnyddio’r gronfa hon i gefnogi pobl yn y gweithle?

A oes gan eich busnes chi syniadau gwych i helpu pobl gyda phroblemau cyhyrysgerbydol a/neu iechyd meddwl aros mewn gwaith? Os felly, gallai’r gronfa newydd hon gan y...
Wrexham Council School Teaching Assistant

A ydych chi eisiau swydd lle y gallwch gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant?

Caru plant? ….... tic! Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? ….... tic! Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? ….... tic! Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod...

Ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu yr haf hwn? Edrychwch ar hwn…

Mae'n adeg honno o'r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
19 ° C
19 °
19 °
72%
5.1kmh
75%
Mer
20 °
Iau
16 °
Gwe
17 °
Sad
22 °
Sul
19 °
- Hysbysebu -