free workshop, Wrexham businesses, Wrexham business owners, export your website workshop

Digwyddiad busnes am ddim: Paratoi eich gwefan ar gyfer allforio

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau ac Busnes Cymru Os ydych yn berchennog busnes yn Wrecsam, mae digwyddiad am rad ac am ddim ar 31 Ionawr 2019,...

Sut y gall Wrecsam fod yn dref farchnad fodern? Dewch i drafod yn y...

Mae'n bwnc sydd wedi cael digon o drafodaeth yn ddiweddar. I ba raddau y gall Wrecsam sefydlu ei hun yn wirioneddol fel tref farchnad fodern ac os felly...

Mwy o gelf o’r radd flaenaf ar y ffordd i Tŷ Pawb

Megis dechrau mae’r flwyddyn newydd, ond mae eisoes gennym newyddion gwych o ganolfan marchnadoedd, cymunedol a’r celfyddydau newydd Wrecsam! Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn croesawu arddangosfa...
video

Rydym wedi ail-greu golau sinema’r Hippodrome… ac mae’n anhygoel!

Efallai eich bod yn cofio nôl i 2017, roeddem wedi gosod golau a oedd unwaith yn ymgartrefu yn yr hen sinema’r Hippodrome yn Arcêd y De Tŷ...

Eisiau help i leihau eich bil ynni? Darllenwch ymlaen…

Ydych chi eisiau lleihau eich biliau nwy neu drydan? Bydd gan sioe deithiol sy’n dod i Wrecsam yn ddiweddarach y mis hwn lawer o gyngor ichi ynghylch sut...

Diddordeb mewn Gofalu fel gyrfa? Dysgwch fwy yn y digwyddiad hwn

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa yn y sector ofal? Os ydych chi, piciwch i mewn i Dŷ Pawb ar 23 Ionawr i weld beth sydd ar gael...
Ysgol Bro Alun

Cymeradwyo Estyniad Bro Alun a Strategaeth Bêl-droed

Yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol heddiw, cytunodd aelodau i gyhoeddi Hysbysiad Statudol ynghylch cynyddu’r nifer o ddisgyblion a fydd yn gallu mynychu Ysgol Bro Alun yng Ngwersyllt. Y...

Cynhelir cyfarfod cyntaf y Bwrdd Gweithredol yn 2019 yfory – dyma sydd ar y...

Mae pethau’n dychwelyd i’w trefn arferol yn dilyn toriad y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ac rydym ar fin darlledu cyfarfod Bwrdd Gweithredol cyntaf y flwyddyn. Yn gyntaf ar...
Wrexham Council Cleaning Jobs

Oes gennych ddiddordeb mewn gwaith glanhau? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Os oes gennych chi brofiad o lanhau neu fod awydd arnoch i roi cynnig ar rywbeth newydd, mae nifer o gyfleoedd gwaith ar gael ar hyn o...
Office Admin Job Vacancy Commitee Officer

Eisiau cynnig cefnogaeth weinyddol i ran bwysig o’r Cyngor? Edrychwch ar y swydd hon…

Os oes gennych brofiad mewn cynnig cefnogaeth weinyddol o ansawdd uchel, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn edrych ar y swydd hon... Rydym yn hysbysebu am Swyddog Pwyllgor...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
2.6 ° C
4 °
1 °
100%
5.1kmh
40%
Mer
4 °
Iau
5 °
Gwe
4 °
Sad
3 °
Sul
8 °
- Hysbysebu -