Recycling Facts Wrexham

WELSOCH CHI’R RHAIN? Y FFEITHIAU PWYSICAF AM AILGYLCHU #2

Rydym ni’n parhau i gyhoeddi ffaith am ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter, bob dydd ym mis Mawrth. Yn ddiweddar bu i ni gyhoeddi blog, oedd yn...

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych cyn archebu ar gyfer y cinio arbennig...

Os ydych yn trefnu cinio arbennig gyda’r teulu ar Sul y Mamau, mae Tîm Bwyd a Ffermio Cyngor Wrecsam yn dymuno eich atgoffa i ‘edrych cyn archebu’. Mae...

Tîm y Cyngor yn herio’r staff hamdden mewn gêm bêl-droed gyfeillgar!

Nid yn aml ydyn ni’n cael cystadlu yn erbyn ein partneriaid - ond yn gynharach y mis hwn, dyna wnaeth staff y cyngor! Chwaraeodd tîm yn cynrychioli Cyngor...

Cyswllt bws newydd rhwng y dref a CEM Berwyn

Bydd gwasanaeth bws newydd yn cysylltu canol tref Wrecsam a CEM Berwyn, diolch i gytundeb tendro gyda darparwr newydd. Bydd Bws D&G yn rhedeg gwasanaeth bob awr rhwng...

Mae’r farchnad gyfandirol YN ÔL!

Yn dilyn ymweliad cyntaf llwyddiannus yn 2018, bydd y Farchnad Stryd Gyfandirol yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam ar gyfer ymweliad cyntaf 2019. Gallwch ddisgwyl ddod o hyd...
video

Sut allwch chi ddefnyddio’r Siop Ailddefnyddio

Cafodd y fideo uchod ei ffilmio ym mis Tachwedd 2018, felly peidiwch â disgwyl dod o hyd i'r holl eitemau a ddangosir yn y siop. Dim ond...

Does dim llawer ar ôl i wneud cais am gludiant i’r ysgol

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant i'r ysgol o fis Medi, mae angen i chi wneud cais rŵan. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu...

Awr Ddaear – Gadewch i ni wneud gwahaniaeth!

Unwaith eto byddwn yn ymuno ag Awr Ddaear ac yn gofyn i’n staff, busnesau a thrigolion i ddiffodd yr holl oleuadau am 8.30pm ar 30 Mawrth am...

Bws Dementia yn dod i Wersyllt

Bydd y Bws Dementia yng Ngwersyllt ar Ebrill 24 i roi cyfle i bobl ddarganfod sut beth yw byw gyda dementia. Dyfeisiwyd y Daith Dementia Rithwir tua 30...

Op Sceptre: Siopwyr Cudd Wrecsam

Efallai eich bod chi wedi darllen yn ddiweddar am Gadetiaid Heddlu gwirfoddol yn helpu swyddogion yr Heddlu a Swyddogion Masnach gyda gweithgareddau siopa cudd yng ngogledd Cymru...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
11.9 ° C
13.9 °
10 °
66%
9.8kmh
75%
Sat
10 °
Sun
10 °
Mon
10 °
Tue
8 °
Wed
7 °
- Hysbysebu -