Hwyl hanner tymor i’r teulu yn Tŷ Pawb

Mae hanner tymor yn prysur agosáu a bydd Tŷ Pawb yn rhoi wythnos o ddanteithion i bob oed! Yn ogystal â'n disgo Calan Gaeaf, mae yna hefyd Ŵyl...

Grŵp y Lluoedd Arfog yn cyfarfod i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Fel yr ydych efallai’n ymwybodol, mae gennym lawer o ddigwyddiadau ar y gweill yn Wrecsam i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn gynharach yn ystod yr wythnos...
video

GWYLIWCH: Mae Cyngherddau Amser Cinio AM DDIM Tŷ Pawb yn ôl!

Mae ein Sioeau Cerddoriaeth Fyw poblogaidd yn ôl ar gyfer tymor yr hydref Mae’r gyfres newydd o sioeau yn symud i fformat wythnosol ac mae rhaglen yr hydref...
Recycling Facts Wrexham

Wedi methu’r rhain? 7 ffeithiau ailgylchu am Wrecsam #3

Bod dydd yn ystod yr wythnos dwethaf, rydym wedi bod yn cyhoeddi ffaith ailgylchu ar ein cyfryngau cymdeithasol. Rhag ofn eich bod wedi eu methu, dyma drosolwg sydyn...
Wrexham News

Bywyd yn y ffosydd – dyma gyfle i weld sut beth oedd bywyd yn...

Wrth i’r canmlwyddiant ers diwedd y rhyfel byd cyntaf nesáu, mae gennym lawer o ddigwyddiadau wedi’u trefnu i gofio'r achlysur hanesyddol hwn, ac i roi cipolwg o...
pint

Meddyliwch cyn llyncu peint ar eich talcen…

Dros y gaeaf y llynedd, lansiom brosiect hirdymor i annog pobl i yfed yn gyfrifol yng nghanol y dref. Rydym wedi gweithio â Sefydliad Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol...

Gall casgliadau bin gwyrdd leihau yn y gaeaf

Ydych chi'n defnyddio bin gwyrdd yn rheolaidd? Os ydych chi, darllenwch hwn... Pan wnaethom gynnal ein hymarfer Penderfyniadau Anodd yn y gaeaf 2017, un o’r cynigion a gyflwynwyd i’r...

Celf i bawb – Canoedd yn mynychu noson gyntaf Arddangosfa Agored Wrexham

Fe'i gelwir fel y noson agoriadol fwyaf lwyddiannus erioed ar gyfer Wrecsam Agored! Fe wnaeth cannoedd o gefnogwyr awyddus fynd ymlaen i Undegun a Tŷ Pawb ddydd Gwener...
video

GWYLIWCH: “Mae rhaid iddyn ni wneud toriadau ffyrnig” – Arweinydd

Yr wythnos diwethaf, datganodd Llywodraeth Cymru ei setliad dros dro, sy’n cynnwys trawsgronni i’r Llywodraeth Leol. O dan y setliad newydd, bydd Wrecsam yn weld gostyngiad o 0.6...

Groesawyd masnachfraint cludiant newydd i Gymru a’r Gororau

Ydych chi'n teithio i ac o Wrecsam? Mae newyddion ardderchog i gludiant rheilffordd yn y rhanbarth, a fydd yn gwella amseroedd teithiau ac amlder y gwasanaeth. Mewn cyfarfod budd-ddeiliad...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
10.3 ° C
11 °
10 °
66%
6.2kmh
40%
Mon
11 °
Tue
14 °
Wed
14 °
Thu
12 °
Fri
8 °
- Hysbysebu -