Elfed yn y llyfrgell!

Ein hoff eliffant clytwaith, Elfed, fydd seren yr wythnos yn Llyfrgell Wrecsam dros hanner tymor mis Mai wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 30 oed. Yn ystod gwyliau...

Llwyddiant Ffair Recordiau yn Nhŷ Pawb

Daeth 1500 o gefnogwyr a chasglwyr cerddoriaeth draw i’r ffair gerddoriaeth yn Nhŷ Pawb dros y penwythnos diwethaf. Trefnwyd y digwyddiad gyda VOD Music, ac roedd dros...

Eich dyletswydd gofal chi

Gallwch dderbyn dirwy o £300 – darllenwch ymlaen i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i chi! Os oes gennych chi unrhyw sbwriel domestig neu unrhyw...

Cynllun newydd i helpu pobl gyfathrebu ar gludiant cyhoeddus – Y Waled Oren

Bwriad cynllun y Waled Oren, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ydi helpu pobl, yn enwedig pobl sydd ag awtistiaeth, i ymdopi â chludiant cyhoeddus. Mae’r waled...

Llai nag wythnos i fynd!

Bydd gorsafoedd pleidleisio ar draws cyngor bwrdeistref sirol Wrecsam yn agor ddydd Iau nesaf ar gyfer yr Etholiadau Ewropeaidd. Mae cyfeiriad eich gorsaf bleidleisio ar eich cerdyn pleidleisio...

Cwrs Cyn-Filwyr i Fusnes – Ai dyma’r cwrs i chi?

Dydi gadael y lluoedd arfog ac ymuno â bywyd bob dydd ddim bob amser yn hawdd. A dweud y gwir, mae’n un o’r newidiadau anoddaf mewn bywyd...
Clothes Clothing Recycling Textiles

Ai dyma’r ffordd hawsaf i ailgylchu eich dillad?

Pan fyddwch yn clywed y gair ‘ailgylchu’, mae’n siŵr nad dillad yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl. Rydym yn clywed cymaint am blastig, metel, papur a gwydr,...
Design School Lunch Healthy Plastic Free

Rhowch gynnig ar y gystadleuaeth hon i gynllunio cinio ysgol sy’n iach ac yn...

Blant ac ysgolion Wrecsam – daliwch sylw! Allwch chi gynllunio bocs bwyd ysgol sy’n iach ac heb unrhyw blastig untro? Mae gan ein Tîm Ysgolion Iach a’n Tîm...

Cloc y Stiwt yn Seinio

Am y tro cyntaf ers 2007, gall pobl y Rhos glywed Cloc y Stiwt yn canu ar ôl ymdrech arwrol gan y gymuned i godi digon o...
video

Mae’n ôl ac yn debygol o fod yn well nag erioed

Mae digwyddiad cerddorol mwyaf Wrecsam yn ôl ac mae FOCUS Wales yn cychwyn yfory! Ymlaen tan ddydd Sadwrn, mae FOCUS Wales yn darparu gŵyl ryngwladol o dalent newydd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
13.5 ° C
15 °
12.2 °
54%
2.1kmh
20%
Wed
12 °
Thu
15 °
Fri
16 °
Sat
17 °
Sun
17 °
- Hysbysebu -