Wrexham Council online services

6 o bethau y gallwch eu gwneud ar-lein gyda Chyngor Wrecsam

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn. Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio....

Peidiwch â gadael i wastraff fynd i wastraff – helpwch ni i ailgylchu!

Wyddoch chi y gellid defnyddio eich gwastraff cartref i gynhyrchu ynni, neu i ddod yn eitemau cwbl newydd? Mae Wrecsam yn gwneud yn dda iawn pan ddaw at...

Cyfle olaf ar gyfer y Gwobrau Chwaraeon – peidiwch â cholli allan!

Mae ardal Wrecsam wedi cynhyrchu Olympiaid a Pharalympiaid o’r radd flaenaf – ac mae’r rhagoriaeth hynny mewn chwaraeon yn tarddu o athletwyr cenedlaethol ac yn treiddio i...

Rydym newydd gymryd camau enfawr ar gyfer dyfodol tai cyngor ..

Efallai y bydd tai cymdeithasol y cyngor yn cael eu hadeiladau yn Wrecsam cyn bo hir. Yn gynharach yr wythnos hon, cymeradwyodd bwrdd gweithredol y Cyngor y gwaith...

Ailwampio Canol y Dref – Ar Ei Ffordd

Mae cynlluniau ar gyfer gwelliannai i ganol y dref wedi cael eu dadorchuddio a’u croesawu gan bobl fusnes arweiniol canol y dref. Bydd £420,000 yn cael ei wario...

Sawl tunnell o raean sy’n cadw’r ffyrdd yn glir?

Mae’n ymddangos bod gaeaf 2017/18 yn un o’r rhai oeraf ers blynyddoedd gyda dros 9.5 mil o dunelli o raean wedi’i ddefnyddio i drin ymlaen llaw a...

5 ffordd i cadw ar y cyriad

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn ceisio dilyn tueddiadau ar-lein diweddaraf, fel ei bod hi’n haws i chi gadw mewn cysylltiad â ni. Dyma ambell ddull i...

Pa ysgol sydd bellach dan un to?

Mae ‘na lawer o hwyl a dathlu wedi bod yn Ysgol Penycae yn ddiweddar wrth i’r ysgol nodi cwblhad gwerth £2.6miliwn o waith adeiladu ac ailwampio...
Wrexham Council News

Estyniad i ddyddiad cau ymateb i’r CDLl

Mae’r Cyngor wedi estyn y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i ymgynghoriad y CDLl tan 5yh ar dydd Llun16 Gorffennaf. Rydym wedi gwneud hyn oherwydd bod gwybodaeth ychwanegol...

Os ydych yn landlord efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y swydd hon

Mae cyfle i landlordiaid a rheiny sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gwrdd a rhwydweithio pan fydd y cyfarfod nesaf o'r fforwm Landlordiaid yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
6 ° C
8 °
3.9 °
75%
6.7kmh
75%
Fri
7 °
Sat
8 °
Sun
7 °
Mon
5 °
Tue
5 °
- Hysbysebu -