Wrexham Council online services

6 o bethau y gallwch eu gwneud ar-lein gyda Chyngor Wrecsam

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn. Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio....

Pa mor wyrdd ydi’ch gardd chi? Darganfyddwch sut i gadw’n ecogyfeillgar

Ydych chi’n bwriadu gwneud ychydig o arddio dros yr haf? Er nad ydi’r tywydd wedi bod yn grêt, mae llawer o bobl wedi manteisio ar yr ychydig o...

Gwybodaeth bwysig i berchnogion cŵn

Os ydych chi’n berchennog ci – ac fe wyddom ni fod yna lawer ohonoch chi – fe ddylech chi fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau sydd yn eu...

A fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio ar Denantiaid Cyngor Wrecsam? Darllenwch ymlaen……

Efallai y byddwch wedi clywed fod y Llywodraeth yn newid y system budd-daliadau ar draws y wlad. Un o’r newidiadau mwyaf yw cyflwyniad Credyd Cynhwysol a fydd yn...

Cefnogwch gyfle ysgol i ennill maes chwarae newydd

Gwyddom i gyd pa mor bwysig yw chwarae ar gyfer plant - yn enwedig yn yr ysgol, lle gall lleoliadau chwarae helpu plant i gymdeithasu, ymarfer corff...
the law photo

Darganfyddwch sut ydym ni’n gwneud Wrecsam yn lle mwy diogel i fynd am noson...

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #yfedllaimwynhaumwy Mae’r Nadolig ar ei ffordd ac mae’n siŵr eich bod chi wrthi’n trefnu eich...

Y rhai sy’n helpu i’ch cadw chi’n ddiogel ar noson allan y ’Dolig hwn…

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy Cymerwch gip ar y rhai sy’n gweithio’n ddiflino i wneud yn siŵr bod eich...

Newyddion da i wasanaethau bysiau

Yn dilyn tranc D Jones a'i Fab, rydym wedi bod yn gweithio’n hynod galed i drefnu gwasanaethau ar gyfer y cymunedau hynny yr effeithiwyd arnynt. Er bod llawer...

Mae mwy o gartrefi wedi cael eu ‘trawsnewid’ diolch i’n prosiect moderneiddio…

Mae tenantiaid y Cyngor wedi canmol gwaith gwella a wnaethpwyd i’w heiddo yn ddiweddar. Mae eiddo yn Johnstown yn cael toeau newydd ar hyn o bryd i sicrhau...

Agoriad swyddogol Tŷ Pawb

Agorwyd Tŷ Pawb, datblygiad Marchnadoedd, Cymunedau a Celfyddydau newydd Wrecsam, gwerth £4.5 miliwn, yn swyddogol heddiw cyn i'r dathliadiau Dydd Llun Pawb ar Dydd Llun. Dechreuodd y gwaith...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -