Wrexham Council online services

6 o bethau y gallwch eu gwneud ar-lein gyda Chyngor Wrecsam

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn. Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio....

Cerddoriaeth yn y Parc wedi ei ganslo heno (21 Gorffennaf)

Mae Cerddoriaeth yn y parc ym Mharc Bellevue wedi ei ganslo oherwydd bod y tywydd gwlyb yn achosi pryderon iechyd a diogelwch Gadewch i ni obeithio ei fod...

Helpwch i amddiffyn rhai sy’n agored i niwed rhag masnachwyr twyllodrus – mwy o...

Mae Cyngor Wrecsam yn cynghori trigolion i fod yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus ac i helpu eu cymdogion, perthnasau a'u ffrindiau sy'n agored i niwed i osgoi...

Ffyrdd hawdd i osgoi gofid ar eich gwyliau

Mae’n ofyniad cyfreithiol, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau i weithredwyr teithio fod â mesurau wedi’u sefydlu i ddiogelu lles eu cwsmeriaid. Yn benodol, rhaid diogelu arian cwsmeriaid...

Edrych yn gyfarwydd? – Dywedwch wrthym ni lle mae o

Mae arwydd ffordd ar goll. Nid dim ond unrhyw arwydd...mae'n arwydd rhestredig Gradd II. Enghraifft anghyffredin o arwydd haearn bwrw lleol sydd wedi goroesi ers y 19eg...

edrychwch ar y gwahaniaeth y mae ein prosiect gwelliannau tai wedi’i wneud i’r cartrefi...

Mae cartrefi ar stad dai cyngor leol wedi eu gweddnewid yn ddramatig fel rhan o gynllun moderneiddio o bwys. Mae waliau allanol dros 100 o gartrefi sy’n eiddo...

Seibiant i Rachel

Dim cyflog, dim tâl salwch, dim gwyliau blynyddol – os ydych yn ofalwr byddwch yn gwybod sut beth yw hyn! Mae gofalu am anwyliaid yn gallu rhoi straen...

Ailwampio Gorsaf Fysiau Canol Tref

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw Gorsaf Fysiau Wrecsam i ddelwedd Wrecsam fel tref. Yn ogystal â bod yn rhan allweddol o lwybrau cludiant ar draws Gogledd...

Dewch i weld a allai symud i dŷ gwarchod fod yn ateb delfrydol i...

Ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod wedi cyrraedd oed ymddeol? Ydych chi o oed ymddeol? Ydych chi’n hoffi eich annibyniaeth, ond er hynny yn teimlo y...

Dewch i weld beth sydd gan y Ceidwaid i’w gynnig y Pasg hwn

Dewch draw i ymuno â’r Ceidwaid y Pasg hwn ar gyfer llwyth o ddigwyddiadau yn ein Parciau Gwledig! Dechrau’r Pasg gyda diwrnod hyfforddi BMX dydd Llun 26...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -