Wrexham Council online services

6 o bethau y gallwch eu gwneud ar-lein gyda Chyngor Wrecsam

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn. Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio....

Edrychwch ar ein hamseroedd ffonio diwygiedig ar gyfer rhifau cyhoeddus

Wrth i fwy a mwy ohonoch droi at ymgymryd â’ch busnes gyda ni ar-lein, rydym wedi gweld gostyngiad yn y niferoedd sy'n ein ffonio ni ar ôl...

Cynghori prynwyr ceir i gymryd gofal ar ôl canfod beiau ar gerbyd

Anogir pobl sy'n chwilio am gar newydd i wirio cyflwr unrhyw gar yn iawn cyn ei brynu. Daw’r cyngor hwn ar ôl i un gwerthwr dderbyn dirwy...

Fedrwch chi helpu i lanhau Stryt Las

Mae’r cynllun glanhau Cymunedol yr Hydref blynyddol yn digwydd ar 25 Hydref rhwng 1pm a 3pm a byddai’r Ceidwaid ym Mharc Stryt Las yn falch o gael...

Gwyliwch fod yr adeiladau yn dod i lawr wrth i waith gwella ddechrau ar...

Mae tai amhoblogaidd ar ystâd cyngor lleol wedi’u dymchwel fel rhan o brosiect moderneiddio sylweddol. Mae 22 eiddo’r cyngor yn ardaloedd Peris a Gwynant o Blas Madoc wedi...

PEIDIWCH Â CHOLLI EICH CASGLIAD BIN Y NADOLIG HWN 2017!

Bydd rhai newidiadau i’r dyddiadau casglu biniau ac ailgylchu y Nadolig hwn. Caiff trigolion eu hatgoffa i wirio dyddiadau eu casgliad bin dros gyfnod y Nadolig, gyda...

Lluniau syfrdanol o dipio anghyfreithlon ar draws Wrecsam …

Gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yw tipio anghyfreithlon. Gall amrywio o fod yn fag bin unigol i fod yn filoedd o dunelli o wastraff. Gall fod yn beryglus,...

Magu hyder i ddysgu rhywbeth newydd

Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio? Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder? Mae’r rhaglen ‘Hyder i Ddysgu’ yn brosiect peilot a...

GWYLIWCH: Manteisiwch ar gyngor busnes am ddim ar garreg eich drws!

Mae’r Llinellfusnes yn wasanaeth gwybodaeth proffesiynol sy’n cael ei ddarparu am ddim yn bennaf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer unrhyw un sy’n dechrau busnes, rhedeg...

Newyddion da i Orsaf Fysiau Wrecsam

Os ydych yn defnyddio gorsaf fysiau Wrecsam byddwch yn falch i wybod fod y Swyddfa Wybodaeth bellach wedi agor i’r cyhoedd yn dilyn y cyhoeddiad fod The...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -