Wrexham Council online services

6 o bethau y gallwch eu gwneud ar-lein gyda Chyngor Wrecsam

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn. Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio....
Wrexham housing improvements.

2,022 o geginau newydd…a dal i gyfrif

Mae Cyngor Wrecsam ar y trywydd cywir i gyflawni’r safon newydd ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf. Mae’r Cyngor yn moderneiddio ei 11,200...

Ydych chi wedi bod yn pendroni erioed beth mae bod yn gynghorydd yn ei...

Does dim llawer o amser wedi mynd heibio ers yr Etholiadau Lleol ym Mai—pan aeth pobl Wrecsam ati i fwrw dros 37,523 o bleidleisiau ar gyfer y...

Wyneb ffordd newydd ar gyfer Ffordd Ddyfrllyd / Cylchfan Y Werddon

Bydd gweithwyr yn rhoi wyneb newydd ar gylchfan arall yng nghanol tref Wrecsam yn ystod mis Medi. Cwblheir y gwaith yn ystod cyfnodau llai prysur i sicrhau na...

Amhariad i Ddefnyddwyr Ffordd Melin y Brenin

Bydd amhariad ar yr A525 Ffordd Melin y Brenin o 29 Hydref, wrth i waith gwella wyneb y ffordd a'r llwybr troed gael ei gynnal. Disgwylir i’r gwaith...

Bwriadu cael tacsi adref ar ôl eich parti Nadolig? Dylech chi ddarllen hwn

Wrth i’r Nadolig agosáu a phawb yn edrych ymlaen at y partïon Nadolig, rydyn ni’n atgoffa pawb bod angen gwirio bod unrhyw dacsi yr ewch iddo wedi'i...

O droi’r goleuadau Nadolig ymlaen i reidiau gwifren wib anturus… mae’r arth hwn wedi...

Dyma Russ Bear, tedi bêr anturus Llyfrgell y Waun. Cafwyd Russ mewn siop elusen ac mae wedi dod yn ffordd wahanol i’r cynorthwywyr llyfrgell, Carolyn a Liz, hyrwyddo’r...

Rhagor o gartrefi wedi eu gwella diolch i’n prosiect moderneiddio

Mae tenantiaid y Cyngor wedi derbyn ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan o’n prosiect sylweddol o waith i wella cartrefi. Rhiwabon yw un o'r ardaloedd diweddaraf lle...

Goleuadau Traffig B5426 ym Minera o Fawrth 5

Byddem yn atgyweirio waliau gynnal at fannau gwahanol ar hyd y B5426 ym Minera. Ni fydd angen i ni gau’r ffordd, ond fydd goleuadau traffig ar y ffordd...

Allwch chi helpu aderyn mewn perygl?

Nid dim ond eliffantod a rhinoserosiaid sydd angen ein help i ddiogelu'r rhywogaeth. Ar hyn o bryd, yma yn Wrecsam ac ar draws y DU, mae un...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
18.4 ° C
21.1 °
16.1 °
88%
3.1kmh
90%
Tue
13 °
Wed
18 °
Thu
18 °
Fri
20 °
Sat
18 °
- Hysbysebu -