Wrexham Council online services

6 o bethau y gallwch eu gwneud ar-lein gyda Chyngor Wrecsam

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn. Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio....

Chwaraeon a Fi – Gweledigaeth ddrafft ar gyfer chwaraeon yng Nghymru

Mae Chwaraeon Cymru am gael eich barn ar weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad yn dilyn ymarfer rhwng Tachwedd 2017 a Chwefror 2018 pan ofynnwyd i...

Eisiau dysgu Cymraeg? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Mae digon o bobl yn awyddus i ddysgu Cymraeg, ond ddim yn gwybod lle i gychwyn. Efallai eich bod chi’n un ohonyn nhw? Efallai nad oes gennych chi unrhyw...

Cymerwch ran – Mae gennych hyd at 7 Mai!

Rydym yn ymwybodol nad yw pawb yn cytuno â’n strategaethau, ond pan mae’n dod i strategaethau Cyngor Wrecsam, sicrhewch eich bod yn lleisio’ch barn amdanynt oherwydd efallai...
Wrexham frustrated person

Rhwystredig? Peidiwch â gadael i’ch gwylltineb fod yn drech na chi

Mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid Cyngor Wrecsam yn gwrtais, ac rydym yn gwerthfawrogi hynny’n fawr. Fodd bynnag, rydym yn deall y gall nifer o’r materion rydym yn delio...

Beth sy’n 21 oed ac yn mynd o nerth i nerth?

Yn ddiweddar dechreuom, unwaith eto, ymweld â masnachwyr lleol, annibynnol ac un o’r lleoliadau cyntaf i ni ymweld ag ef oedd La Baguette, caffi bychan cyfeillgar sydd...

Gallai taliadau newydd ddod i Barciau Gwledig a deiliaid Bathodyn Glas

Oes gennych chi Fathodyn Glas ac yn defnyddio meysydd parcio a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor yn rheolaidd yn Wrecsam? Efallai eich bod yn mynd â’ch ci...

Gwaith ail-wynebu ar fin digwydd ar gylchfan – rhagor o fanylion yma

Fyddwch chi’n defnyddio Ffordd Caer i fynd i mewn i Wrecsam? Os felly, dyma rybudd y disgwylir peth aflonyddwch ac oedi ar y ffordd hon yn sgil gwaith...

Tywydd oer – Gwybodaeth bwysig i denantiaid Cyngor Wrecsam

Yn ogystal â'n hatal rhag gallu mynd o gwmpas, gall tywydd oer hefyd achosi pob math o broblem yn ein cartrefi. Dyma rai canllawiau i'n tenantiaid cyngor...

Sbwriel i’w gasglu ar hyd cefn ffordd

Rydym wedi gweld nifer o gwynion ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn llythyrau i’r wasg yn ddiweddar ar faint o sbwriel sydd ar ymyl yr A483. Rydym yn gwerthfawrogi...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
10.7 ° C
12.8 °
8.3 °
66%
5.1kmh
20%
Gwe
7 °
Sad
5 °
Sul
11 °
Llu
13 °
Maw
12 °
- Hysbysebu -