A oes gennych ddiddordeb lle gall datblygu ddigwydd yn y dyfodol? Edrychwch ar hyn

Rydym wedi datblygu ein Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy’n gynllun defnydd tir hirdymor a datblygu sy’n edrych ar beth ellir ei adeiladu a lle y gellir ei...

Peidiwch â gadael i alcohol ddifetha Gemau’r Chwe Gwlad!

Mae pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar fin digwydd. Bydd y gêm gyntaf gyda Chymru yn chwarae yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn, 3 Chwefror am 2.15pm. Efallai...

Dewch i weld beth sydd gan y Ceidwaid i’w gynnig y Pasg hwn

Dewch draw i ymuno â’r Ceidwaid y Pasg hwn ar gyfer llwyth o ddigwyddiadau yn ein Parciau Gwledig! Dechrau’r Pasg gyda diwrnod hyfforddi BMX dydd Llun 26...

Cynghorydd yn mynd i’r afael â llwyth o sbwriel

Bu i ddau uwch swyddog y cyngor fynd i’r afael ag ailgylchu gwastraff drwy ymuno ag un o’r criwiau ar eu rownd. Ymunodd y Cynghorydd David A Bithel,...
children at little gems playgorup wrexham

Cydnabyddiaeth wych i gylch chwarae lleol

Mae Little Gems a Little Treasures yn Ysgol Gynradd Victoria wedi cael gwobr wych gan Lywodraeth Cymru. Mae eu hymrwymiad i sicrhau iechyd eu rhai bach - gan...

Magu hyder i ddysgu rhywbeth newydd

Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio? Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder? Mae’r rhaglen ‘Hyder i Ddysgu’ yn brosiect peilot a...

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig? Fyddwch chi ddim am fethu hwn…

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Yna beth am fynd draw i Lyfrgell Wrecsam, ddydd Mercher 7 Chwefror, 1-2pm ar...

Y diweddaraf am gynlluniau i godi tâl am dalu i ddeiliaid bathodyn glas ac...

Fe wnaethom gynnal ymgynghoriad yn ddiweddar yn gofyn am eich barn am gynlluniau i godi £1 i barcio yn ein parciau gweledig ac i gyflwyno tâl ar...
Common myths about local government

Chwalu 5 myth am gynghorau…

Gyda gwasanaethau cyhoeddus dydi hi ddim bob amser yn hawdd gwybod pwy sy’n gyfrifol am be’. Sy’n golygu fod pobl weithiau’n meddwl fod eu cyngor yn gyfrifol am...

mwy o newyddion da ar y ffordd ar gyfer tenantiaid ein cyngor

Mae tenantiaid y Cyngor yn Wrecsam ar fin profi blwyddyn arall o fuddsoddiad enfawr ar gyfer gwella eu tai. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno ger bron Bwrdd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -