Hoffi cwmni pobl? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau - dyddiad cau oedd ar Dydd Gwener 29 Mehefin. Yma yng Nghyngor Wrecsam, mae pwynt cyswllt cyntaf gyda’r...

Trevor i ymgymryd â chymal Tour de France i godi arian

Mae uwch swyddog o fewn y Cyngor yn bwriadu diweddu ei yrfa drwy ymgymryd â chymal cyntaf un o lwybrau beicio enwocaf y byd. Bydd Trevor Coxon, Pennaeth...
Wrexham

Mislif yn yr Ysgol? Eich cyfle chi i roi gwybod i ni am fynediad...

Rydym yn cynnal arolwg ynghylch mynediad at gynnyrch glanweithiol am ddim yn ein hysgolion uwchradd ac mae llawer o ferched ifanc sy'n ddisgyblion ysgol uwchradd wedi cymryd...

Beth sy’n 21 oed ac yn mynd o nerth i nerth?

Yn ddiweddar dechreuom, unwaith eto, ymweld â masnachwyr lleol, annibynnol ac un o’r lleoliadau cyntaf i ni ymweld ag ef oedd La Baguette, caffi bychan cyfeillgar sydd...

Gwahoddir Pobl ifanc i fynegi eu hunain

Gwahoddir pobl ifanc greadigol sy’n byw yn Wrecsam i noson o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf, a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddangos eu doniau. Bydd ‘Wrexpression’ yn...

Blant – cadwch yn ffit yr haf yma!

Nid amser i fod yn cuddio tu mewn ydi gwyliau’r haf. Mae’n amser gwych i fod allan yn yr awyr agored – a bod yn weithgar! Mae Freedom Leisure,...

Gwelwch pa staff y cyngor a chyrhaeddodd y brig yn seremoni gwobrau blynyddol

Cafodd llu o staff y cyngor eu cydnabod am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref yr...

Hoffech chi fod yn hunangyflogedig? Os felly, dyma’ch cyfle chi!

Hoffech chi weithio oriau hyblyg a chael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a/neu swydd arall? Hoffech chi gyflog da a threuliau teithio? Sut mae hyfforddiant am ddim a chefnogaeth...

Cyn Faer yn cyflwyno sieciau i elusennau

Rydym yn gwybod fod llawer yn digwydd yn Wrecsam na fyddai’n bosib heb waith diflino pobl sy’n codi arian a gwirfoddolwyr. Mae cyn Faer Wrecsam, fu yn y...

edrychwch ar y gwahaniaeth y mae ein prosiect gwelliannau tai wedi’i wneud i’r cartrefi...

Mae cartrefi ar stad dai cyngor leol wedi eu gweddnewid yn ddramatig fel rhan o gynllun moderneiddio o bwys. Mae waliau allanol dros 100 o gartrefi sy’n eiddo...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.9 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Wed
17 °
Thu
18 °
Fri
11 °
Sat
13 °
Sun
12 °
- Hysbysebu -