Wnaiff o ddim cymryd mwy na 5 munud

Â’r plant bellach yn ôl yn yr ysgol, a bywyd yn dychwelyd i’w batrwm arferol, hoffem i chi gymryd 5 munud i lenwi eich ffurflen gofrestru etholiadol...

Awyddus i gymryd rhan mewn chwaraeon anabledd? Edrychwch ar hyn…

Rydym yn gwybod fod digonedd o gampwyr ac athletwyr talentog o gwmpas y lle. Rydym hefyd yn gwybod am y daioni anhygoel y gall clybiau chwaraeon a thimau...

Trefniadau parcio newydd ym Marchnad y Bobl – rhagor o fanylion yma

Mae cryn dipyn o newidiadau ar y gweill i drefniadau parcio ceir ym Marchnad y Bobl. Mae rhai o’r newidiadau eisoes wedi’u cwmpasu ar y blog hwn ond...

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig? Fyddwch chi ddim am fethu hwn…

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Yna beth am fynd draw i Lyfrgell Wrecsam, ddydd Mercher 7 Chwefror, 1-2pm ar...
Wrexham FC

Hanes Gogledd Ddwyrain Cymru mewn 100 Gwrthrych

Mae arddangosfa newydd sy’n agor yn Amgueddfa Wrecsam yn seiliedig ar y sialens o ddweud hanes Gogledd Ddwyrain Cymru mewn 100 gwrthrych. Yr arddangosfa hon yw penllanw prosiect...

Dewch draw i gael cipolwg ar gyfleusterau campfa newydd yn Wrecsam

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr. Bydd cyfleusterau’r gampfa wedi cau...

Masnachwr marchnad yn dathlu 50 mlynedd o fusnes

Mae ein marchnadoedd yn rhan enfawr o’n hanes. Maent yn rhan enfawr o fywyd dyddiol yn Wrecsam, ac maent yr un mor bwysig fel mannau i bobl gwrdd...
video

GWYLIWCH: Disgyblion yn cael blas ar gyfleoedd a buddion defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae denu mwy a mwy o blant i siarad Cymraeg yn un o’n prif nodau. Yn ogystal â’u hannog i siarad Cymraeg yn y dosbarth, rydym ni hefyd...

Prosiect yn y Gogledd i drawsnewid gofal i bobl ag anableddau dysgu

Mae prosiect yn y Gogledd yn mynd ati i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol di-dor i bobl ag anableddau dysgu. Dyma'r prosiect diweddaraf i gael cyllid...

Draenio Pwll Stryt Las i’w Lanhau ac i Dynnu’r Pysgod Allan

Os byddwch chi’n ymweld â Pharc Stryt Las yn Johnstown, efallai y sylwch chi fod gwaith wrthi’n cael ei wneud i ddraenio a glanhau’r pwll mawr. Mae’r Ceidwaid...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -