Hwyl hanner tymor i’r teulu yn Tŷ Pawb

Mae hanner tymor yn prysur agosáu a bydd Tŷ Pawb yn rhoi wythnos o ddanteithion i bob oed! Yn ogystal â'n disgo Calan Gaeaf, mae yna hefyd Ŵyl...

Canu yn Nhŷ Pawb dros y Nadolig

Ymunwch â ni ddydd Iau, 20 Rhagfyr yn Nhŷ Pawb lle bydd Côr Cymunedol Un Byd Wrecsam yn cynnig adloniant gyda chaneuon Nadoligaidd yn y ganolfan fwyd...

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig? Fyddwch chi ddim am fethu hwn…

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Yna beth am fynd draw i Lyfrgell Wrecsam, ddydd Mercher 7 Chwefror, 1-2pm ar...

Y Diweddaraf: Casglu Biniau, Ysgolion sydd wedi Cau a Graeanu

Gyda rhagolygon eira a thywydd oer ar gyfer heddiw, gallwch weld y wybodaeth ddiweddaraf am bethau sydd o bwys i ch ymai: Casgliadau Biniau Rydym yn falch i ddeud...

Prosiect yn y Gogledd i drawsnewid gofal i bobl ag anableddau dysgu

Mae prosiect yn y Gogledd yn mynd ati i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol di-dor i bobl ag anableddau dysgu. Dyma'r prosiect diweddaraf i gael cyllid...
Cardboard Egg Box Recycling

Eich canllaw ailgylchu syml – beth sy’n mynd i ble?

Mae ailgylchu eich gwastraff domestig yn llawer symlach nag ydych chi'n ei feddwl... Yn hytrach na gwasgu popeth i’r bin du domestig tan ei fod o’n gorlwytho, mae...

Trawsnewid Tŵr Gogleddol Tŷ Pawb

Cyhoeddwyd y newyddion y bydd y gwaith i Dŵr Gogleddol hen Farchnad y Bobl, sydd wedi'i hailenwi’n ‘Tŷ Pawb’ yn ddiweddar, yn dechrau'r wythnos nesaf. Bydd y tŵr...

Grantiau ar gael i wella cyfleoedd chwarae i blant

Ydych chi’n grŵp neu’n sefydliad sy’n darparu cyfleoedd chwarae i blant yn Wrecsam? Os felly, gallech fod yn gymwys i grant o hyd at £1000! Mae’r grantiau’n cael eu...

Y Gwaith Hanfodol o Ofalu am Bobl yn ystod eu Dyddiau Olaf

Yn Wrecsam, mae tîm hwyluso gofal diwedd oes MacMillan, BIPBC a Chyngor Wrecsam wedi cynorthwyo ‘Rhaglen Addysg Chwe Cham o Ofal Lliniarol a Diwedd Oes’, ar gyfer...

Dyma gyfle gwych i un person brwdfrydig

Mae cyfle cyffrous i un person ar gael yn ein Tîm Rheoli Adeiladu – tîm sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd â pharch mawr tuag ato. Maen nhw...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -