Seibiant i Rachel

Dim cyflog, dim tâl salwch, dim gwyliau blynyddol – os ydych yn ofalwr byddwch yn gwybod sut beth yw hyn! Mae gofalu am anwyliaid yn gallu rhoi straen...

Ymunwch â’r 1.4 miliwn o bobl eraill sydd wrthi…

Mae pobl yn ymweld â llyfrgelloedd cyhoeddus fwy nag y maent yn ymweld â’r sinema, gigs byw, y theatr neu unrhyw un o’r 10 ymweliad twristaidd mwyaf...

Peidiwch â phoeni am adrodd drosedd casineb

Mae’r darn hwn wedi ei ysgrifennu fel rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017. Mae trosedd casineb yn fater difrifol – a gall...

Ymgynghoriad ar godi tâl parcio ar ddeiliaid Bathodynnau Glas ac ymwelwyr i Barciau Gwledig...

Yn y Bwrdd Gweithredol y bore ‘ma cytunodd aelodau i ymgynghori ar eu cynlluniau i gyflwyno taliadau parcio ceir ar gyfer Deiliaid Bathodynnau Glas gydag awr ychwanegol...

Cyn Faer yn cyflwyno sieciau i elusennau

Rydym yn gwybod fod llawer yn digwydd yn Wrecsam na fyddai’n bosib heb waith diflino pobl sy’n codi arian a gwirfoddolwyr. Mae cyn Faer Wrecsam, fu yn y...

Diolch am eich cynigion – cadw nhw’n dod

Mae’r ceisiadau i’n cystadleuaeth Calendr wedi dechrau cyrraedd, ac maen nhw’n edrych yn arbennig o dda. Mae’r beirniaid yn dechrau cyffroi ac yn gobeithio gweld detholiad o luniau...

Datganiad ar ddiogelwch rhag tân ein systemau inswleiddio waliau allanol

Yn rhan o’r ymdrech barhaus i wella tai cyngor ar draws y sir, fe hoffem sicrhau ein tenantiaid bod yr ynysydd rydym yn ei ddefnyddio ar waliau...

Pwy sy’n gwarchod eich plât?

Rydyn ni i gyd yn caru ein bwyd, fedrwn ni ddim gwadu hynny, ond a yw diogelwch ein bwyd yn rhywbeth yr ydym yn ei gymryd yn...

“Ar beth mae fy Nhreth Cyngor i’n cael ei wario?” – fe gewch...

Mae'n gwestiwn digon cyffredin. Fe allai rhywun fod yn anfodlon â’r gwasanaeth y maen nhw’n ei gael, neu’n flin oherwydd rhai o’r ffyrdd mae ein gwasanaethau’n gweithio. A’r peth...

Creadigrwydd pobl ifanc yn y ffrâm mewn arddangosfa ym Mhrifysgol Glyndŵr

Mae’r celfyddydau’n dod yn bwnc sy’n denu mwy a mwy o sylw  ac yn ennyn diddordeb cyhoeddus cynyddol yn Wrecsam – yn enwedig yn sgil  y cyhoeddiad...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -