green bin

Bydd ffioedd casglu gwastraff gardd yn berthnasol o 31 Awst

Roedd y dyddiad gwreiddiol ar gyfer cyflwyno ffi flynyddol y gwasanaeth casglu gwastraff gardd ym mis Ebrill, ond gohiriwyd y ffi o ganlyniad i’r Coronafeirws, a byddwn...
Morgan Thomas

Dewch i gwrdd â Morgan Thomas – mae’n gweithio fel Swyddog Olrhain Cysylltiadau i...

Mae gennym dîm o staff sy’n helpu gyda’r ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â Covid-19 trwy weithio i’r tîm Profi, Olrhain, Diogelu. Un aelod o’n tîm yw...

“Barod Amdani” wedi’i lansio ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch

Os ydych chi’n rhedeg busnes yn y sector twristiaeth a lletygarwch yn Wrecsam, mae modd i chi wneud cais am nod swyddogol “Barod Amdani”. Bydd y nod...
AE Sewing Machines

AE Sewing Machines yn falch o roi 100 o fisorau i weithwyr rheng flaen...

Yn ddiweddar darparodd AE Sewing Machines, cwmni sydd wedi’i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall yn Rhiwabon, 100 o fisorau i orchuddio’r wyneb i Awyr Las – Elusen...

Cronfa “Cymru Actif” £4m wedi’i lansio ar gyfer chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru

Gwahoddir clybiau chwaraeon yn Wrecsam i wneud cais am gyllid o gronfa “Cymru Actif” sydd wedi’i lansio gan Chwaraeon Cymru. Mae’r cyllid hwn ar gael i ddiogelu chwaraeon...

Lleiniau bowlio, cyrtiau tennis, parciau sgrialu a physgota yn ailagor heddiw

Mae'n bleser gen i roi gwybod i chi fod ein lleiniau bowlio, cyrtiau tennis, parciau sgrialu a physgota wedi ail agor heddiw (dydd Mawrth 7 Gorffennaf). Fe...
Recycle your used ink cartridges at our recycling centres

Ailgylchwch y cetris inc rydych wedi’u defnyddio yn ein canolfannau ailgylchu

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi bellach ailgylchu cetris peiriannau argraffu yn ein canolfannau ailgylchu? Rydym wedi gosod tri bin olwynion coch 240 litr ym mhob un o’n...
Open for Business

Wrecsam ar agor am fusnes gyda phwyslais ar eich diogelwch

Gyda'r newyddion bod y cyfyngiad teithio 5 milltir yn cael ei lacio ar draws Cymru, fe’ch anogir i gyd i ddychwelyd i ganol y dref sydd Ar...

“Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel”

Mae ymgyrch yn lansio heddiw ar draws Cymru i annog pobl i gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn bryderus bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog...
Light It Blue

#LightItBlue

Rydym yn goleuo rhai o'n hadeiladau heno i gofio'r sawl sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19, a thalu teyrnged i bob gweithiwr allweddol i’r GIG. SUT...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
9.8 ° C
10.6 °
9.4 °
92%
2.8kmh
73%
Mer
21 °
Iau
20 °
Gwe
24 °
Sad
18 °
Sul
19 °
- Hysbysebu -