Ydych chi’n chwilio am swydd? Efallai bod gennym ni’r swydd ddelfrydol i chi…

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Atgyweiriadau Tai Cyngor Wrecsam yn recriwtio gweithwyr adeiladu cymwys mewn sawl crefft wahanol, gan gynnwys plastrwyr, plymwyr nwy a llafurwyr. Mae’r Gwasanaeth...

Grwpiau chwaraeon – manteisiwch ar y rownd nesaf o gyllid o’r Gist Gymunedol!

Mae ’na lawer o grwpiau chwaraeon yn Wrecsam sy’n cynnig hyfforddiant ar chwaraeon fel pêl-droed, rygbi, bocsio, athletau a llawer mwy. A ydych chi’n aelod o un o’r...

Dyma gyfle gwych i un person brwdfrydig

Mae cyfle cyffrous i un person ar gael yn ein Tîm Rheoli Adeiladu – tîm sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd â pharch mawr tuag ato. Maen nhw...

Pam mae Rob yn hoffi masnachu ym Marchnad y Cigyddion?

Dyma Rob Clarke, mae’n masnachu ym Marchnad y Cigyddion ac mae wedi bod yno ers 11 mlynedd, sy’n hysbyseb ardderchog ar gyfer bod yn fasnachwr annibynnol yn...

Sut y gall help llaw arwain at gartref newydd….

Mae perchennog tŷ newydd wedi diolch i Gyngor Wrecsam am ei helpu hi a’i theulu i brynu cartref newydd. Prynodd Leah Thomas dŷ yn Rhostyllen gyda help y...

Ydych yn ofalwr di-ddal? Darllenwch hon am fwy o wybodaeth

Ydych chi’n gofalu am berthynas neu gyfaill sydd ag anabledd, dibyniaeth, salwch neu oedran ac sydd methu ymdopi heboch? Os mai ‘ydw’ yw eich ateb, yna gall...

Niferoedd Ymwelwyr ar gynnydd yng Nghanol y Dref

Mae newyddion gwych i ganol y dref gan fod y ffigurau newydd yn dangos bod niferoedd yr ymwelwyr wedi cynyddu 6% i oddeutu 77,000 o ymwelwyr yr...

Beth yn union yw ystyr SATC?

Un o’r termau y byddwch chi’n eu clywed yn aml gennym ni yw “sicrhau bod ein stoc o dai yn cyrraedd SATC erbyn 2020.” Byddai hyn yn ardderchog...

Cymrwch gipolwg ar y prosiect adeiladu sydd o fudd i bobl ifanc yn Wrecsam

Mae prosiectau adeiladu ar draws Gogledd Cymru yn hynod boblogaidd â’r economi leol gan fod mwy a mwy o bobl ifanc yn sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth drwy'r...
Ty Mawr

Pum peth i chi fwynhau eu gwneud am ddim yr wythnos hon

Da ni wedi cyrraedd ail wythnos y gwyliau ysgol ac mae ‘na dal ddigonedd o weithgareddau am ddim i chi a’ch plant eu gwneud. Rhif un yr wythnos...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
11.9 ° C
12.8 °
10.6 °
72%
0.9kmh
100%
Maw
15 °
Mer
14 °
Iau
12 °
Gwe
11 °
Sad
14 °
- Hysbysebu -