TREFNU EICH PARTI NEU DDIGWYDDIAD MAWR NESAF? DARLLENWCH HWN

Meddyliwch am leoliad Canol Tref gyda pharcio am ddim, bar trwyddedig, llwyth o ofod a sy'n gallu dal 350 o bobl - a beth sydd gennych chi?...

Darllen yn Dda ar gyfer Iechyd Meddwl

Os ydych chi'n byw gyda, neu'n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd meddwl, mae cymorth ar gael gan lyfrgelloedd Wrecsam. Mae Reading Well ar gyfer Iechyd Meddwl yn...

Seiren o’r Ail Ryfel Byd yn Canu Unwaith Eto

Yn Wrecsam, un ddefod yn benodol sy’n gwahaniaethu ein Dydd y Cofio ni oddi wrth gweddill y DU yw caniad seiren cyrch awyr yr Ail Ryfel Byd....

Cau’r Draphont Ddŵr er mwyn cyflawni gwaith cynnal a chadw

Er mwyn cyflawni gwaith cynnal a chadw i Draphont Ddŵr fendigedig Thomas Telford, bydd rhaid cau’r draphont am gyfnod byr. Bydd y draphont ar gau i gerddwyr o...
St David's Day Wrexham

GWYLIWCH: Uchafbwyntiau o Ddydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Diolch anferthol i bawb a oedd digon dewr i wynebu’r tywydd i ymuno â ni am ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam heddiw. Roedd hi’n oer. Roedd hi’n...

Blue Planet II yn Effeithio ar Blant yn Wrecsam

Mae’r lluniau trawiadol o blastigau yn difrodi moroedd y byd a ddarlledwyd gan dîm Blue Planet II ar eu pennod olaf wedi gwneud i’r rhan fwyaf ohonom...

Gwariant o ugain miliwn ar ailddatblygiad mawr

Mae Coleg Cambria ar fin cynnal ailddatblygiad £20miliwn i un o’u safleoedd, all chwyldroi profiad dysgu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae’r coleg wedi amlygu Campws Iâl Cambria yn...

Parciau Gwledig yn Barod am yr Haf

Mae gan ein parciau gwledig lawer i’w cynnig dros yr haf eleni, ac wrth i wyliau’r haf barhau, pam na wnewch chi ymweld ag un ohonynt i...

Landlordiaid – a yw eich eiddo mewn perygl o fynd ar dân?

Rydym yn cefnogi Wythnos Diogelwch Drysau Tân Tân ac yn galw ar holl landlordiaid Wrecsam i wirio'r drysau tân ar eu heiddo, gan sicrhau fod eu tenantiaid...
Wrexham council news, 100 year anniversary of women MPs

Nodi 100 mlynedd ers i ferched y DU allu bod yn Aelodau Seneddol

Y mis hwn rydym yn nodi 100 mlynedd ers i ferched gael yr hawl i fod yn Aelodau Seneddol. 21 Tachwedd, 1918 oedd y diwrnod hanesyddol pan basiwyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
25.5 ° C
28.3 °
22.2 °
60%
3.1kmh
0%
Llu
23 °
Maw
16 °
Mer
14 °
Iau
15 °
Gwe
16 °
- Hysbysebu -