Casgliadau’r bin gwyrdd dros y gaeaf – beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ddechrau’r mis, penderfynodd ein Bwrdd Gweithredol i gasglu biniau gwyrdd bob mis yn ystod y gaeaf. Oherwydd bod y galw am finiau gwyrdd yn lleihau’n sydyn ystod...

Tywyswyr a Cheidwaid – mae byd llawn cyfle yn aros amdanoch

Ydych chi'n adnabod merch ifanc rhwng 10 a 14 oed sy’n chwilio am antur, hwyl a ffrindiau? Os felly, mae’r Tywyswyr a’r Ceidwaid yn ardal Rhiwabon a Thre...

Dysgu mwy am drechu caethwasiaeth mewn cadwyni cyflenwi, y Cyflog Byw a Gwaith Teg

Ym mis Mawrth 2017, lansiodd Llywodraeth Cymru God Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.  Mae’r Cod wedi’i ddylunio i waredu caethwasiaeth fodern a chefnogi arferion cyflogi moesegol. ...

Gwyllt a Gwallgof

Dewch draw!! Dewch draw!! Dewch i weld Gwych a Gwallgof, arddangosfa deithiol o ryfeddodau natur gan amgueddfeydd Cymru a fydd yn galw heibio Amgueddfa Wrecsam! Bydd yr arddangosfa...

Cyflwynwch eich ceisiadau ar gyfer diwrnodau olaf Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018

Dim ond ychydig ddiwrnodau sydd ar ôl i gyflwyno cais i Gystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam cyn y dyddiad cau ar 31 Hydref. Mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal...

Ydych chi’n adnabod rhywun a weithiodd yn ffatri Celanese/Courthauld Wrecsam? Cymerwch olwg ar hyn…

Mae Tŷ Pawb yn gwahodd cyn staff o Ffatri British Celanese/Courthauld i ddigwyddiad aduniad ym mis Ebrill! Cynhelir yr aduniad ddydd Iau 18 Ebrill am 2.15pm, gyda the,...

tWIG ar Dost – y celfyddydau’n boblogaidd yn Wrecsam

Fel mae’r celfyddydau a’r marchnadoedd yn Wrecsam yn parhau i dynnu sylw'r newyddion gyda phrosiect newydd a chyffrous Tŷ Pawb yn siapio ac yn agor mewn ychydig...
Alcoholic drinks

Barod am noson allan dda yn Wrecsam? Yfwch lai a mwynhewch fwy

Gall yfed gormod o alcohol droi noson dda yn un wael. Gallech fynd adre’n fuan. Mynd i drafferth. Neu gael eich brifo. Felly heddiw caiff ymgyrch 2017 #YfedLlaiMwynhauMwy...
Innovative sci-tech business moves to Wrexham

Busnes gwyddonol-dechnegol yn symud i Wrecsam

Mae Aparito yn arbenigo mewn darparu dyfeisiadau i’w gwisgo ac apiau clefyd-benodol i ffonau symudol i ddarparu monitro cleifion o bell, tu allan i amgylchedd yr ysbyty. Ar...

Un o Brif Awduron Rhyngwladol yn Ymweld â Wrecsam

Os ydych chi’n mwynhau clywed sut mae pobl wedi dod yn llwyddiannus ac wedi dod yn awdur llyfrau rhyngwladol, mae cyfle ddydd Sadwrn, 27 Ebrill am 4:30pm...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
16 ° C
19.4 °
12.2 °
82%
3.1kmh
90%
Iau
18 °
Gwe
19 °
Sad
19 °
Sul
16 °
Llu
14 °
- Hysbysebu -