Cynllun y Cyngor – sut rydym yn blaenoriaethu’n hadnoddau

Ydych chi erioed wedi ystyried sut rydym yn gosod ein cyllidebau ac yn penderfynu lle bydd yr arian yn mynd? Cynllun y Cyngor yw’r ateb, sy’n nodi beth ddylem fod yn ei flaenoriaethu a sut i wneud gwelliannau – gan ystyried y setliadau cyllid cynyddol is rydym yn eu derbyn gan y llywodraeth ganolog. ALLECH … Parhau i ddarllen Cynllun y Cyngor – sut rydym yn blaenoriaethu’n hadnoddau