Defnyddiwch eich masg wyneb yn yr orsaf fysiau

Atgoffir y cyhoedd sy’n teithio fod gwisgo masg wyneb yn orfodol y tu mewn sy’n golygu pan fyddwch chi’n aros am fws yng ngorsaf fysiau Wrecsam. Yn ystod ymweliad diweddar, gwelwyd fod nifer yn peidio dilyn y canllaw hwn ac mae hynny’n siomedig. Nid yw’r pandemig drosodd eto ac rydym ni’n cadw llygad ar amrywiolyn … Parhau i ddarllen Defnyddiwch eich masg wyneb yn yr orsaf fysiau