Diolch anferthol i’n holl wirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

Fe hoffem ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr eleni gyda diolch anferthol i bawb ohonoch sydd wedi gwirfoddoli a darparu achubiaeth hanfodol i’n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19. Heddiw, yn fwy nag erioed, fe allwn werthfawrogi’r cyfraniad enfawr maent yn ei wneud i fywydau pobl eraill. Hebddyn nhw, fe fyddai yna alw enfawr ar wasanaethau cyhoeddus, ac ni … Parhau i ddarllen Diolch anferthol i’n holl wirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr