Space Is Ace Recycling Quiz

Pam ei bod hi’n syniad da i fod â lle gwag yn eich bin du?

Mae yna sawl rheswm, ond wnawn ni ddim eu rhestru eto… yn gyntaf rhowch gynnig ar y cwis ailgylchu byr yma i weld faint fyddwch chi’n gallu eu hateb 🙂

Felly, sut wnaethoch chi? Ydych chi eisoes yn archarwr ailgylchu? Does dim ots os na gawsoch chi nhw’n gywir y tro cyntaf, y peth pwysig ydi eich bod wedi rhoi cynnig arni a’ch bod eisiau dysgu mwy.

Mae’n wych cael lle yn eich bin du…dyma rywfaint o’r rhesymau pam.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Gwych o beth ydi lle

Mae’n wych bod â lle gwag yn eich bin du gan ei fod yn golygu eich bod yn ailgylchu deunyddiau, yn helpu’r amgylchedd ac yn gwneud eich rhan ar gyfer Wrecsam 🙂

Os ydi eich bin yn gorlifo, mae’n debyg nad ydych chi’n ailgylchu popeth y gallwch chi…ond mae yna sawl ffordd y gallwch ailgylchu deunyddiau’n hawdd yn Wrecsam – ac mae llawer o’r rhain ar ymyl palmant.

Ydych chi’n ailgylchu bwyd? Yn ogystal â’r manteision amgylcheddol, rydych chi’n atal eich biniau rhag drewi o fwyd sy’n pydru – cofiwch caiff eich cadi bwyd ei wagio bob wythnos, tydi eich bin du ddim.

Beth am ddillad? Mae yna opsiynau llawer gwell ar gyfer eich dillad diangen yn hytrach na’ch bin du. Os ydynt mewn cyflwr da, fe allech eu rhoi i siop elusen, ond os nad ydynt mewn cyflwr da beth am eu hailgylchu yn un o’n tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam.

Ond os na allwch chi gyrraedd un o’r rhain, rhowch y dillad mewn bag plastig clir a’u gadael drws nesaf i’ch deunyddiau eraill rydych yn eu hailgylchu ar eich diwrnod casglu ac fe awn ni â nhw a’u hailgylchu i chi 🙂

Beth ydych chi’n gwneud gyda’ch deunyddiau plastig? Yn Wrecsam fe allwch chi ailgylchu unrhyw fath o botel plastig, pob math o hambyrddau bwyd, potiau plastig a thybiau plastig ar ymyl y palmant – ond cofiwch eu golchi nhw gyntaf.

Dyma rywfaint o’r newidiadau bychan y gallwch chi eu gwneud i ailgylchu’n well. Wrth wneud y newidiadau yma, fe welwch fod lle yn y bin yn beth da a gobeithio na fydd yn rhaid i chi boeni am fin du sydd yn gorlifo eto 🙂

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU