GWYLIWCH: Sut brofiad yw symud i gynllun gofal ychwanegol?

Symudodd Mr Parks i Maes y Dderwen ym mis Mawrth, ychydig ar ôl canfod fod gan ei wraig ddementia fasgwlaidd.

Gwrandewch arno’n egluro sut brofiad oedd symud iddo ef, a’r cyngor y byddai’n ei roi i unrhyw un sy’n ystyried symud i lety tebyg.

Mwy o wybodaeth ar gael yma

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN!DOES DIM OTS GEN