Help ar gael gyda chostau gwisg ysgol a mwy yn 2021

Mae’r Grant Datblygu Disgyblion yn awr ar agor am geisiadau sy’n golygu y gallech gael help gyda chostau gwisg ysgol a mwy. Bydd unrhyw un sy’n gymwys am, ac yn derbyn prydau ysgol am ddim yn y grwpiau blwyddyn ysgol canlynol yn gymwys am y grant: Plant sy’n mynd i’r dosbarth derbyn yn yr ysgol … Parhau i ddarllen Help ar gael gyda chostau gwisg ysgol a mwy yn 2021