Mae’n Wythnos Therapi Galwedigaethol – dewch i ni dynnu sylw at ein Therapyddion Galwedigaethol yn Wrecsam

Mae Wythnos Therapi Galwedigaethol 2021 yn cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Tachwedd, a’r nod yw tynnu sylw at y rôl bwysig y mae Therapyddion Galwedigaethol yn ei chwarae wrth fynd i’r afael â thegwch iechyd.Cynnwys#ThGDrosDegwchEnghraifft 1Enghraifft 2Sut i gael gafael ar y gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Mae ein Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn Wrecsam yn … Parhau i ddarllen Mae’n Wythnos Therapi Galwedigaethol – dewch i ni dynnu sylw at ein Therapyddion Galwedigaethol yn Wrecsam