Mae’r tîm arloesol yn Wrecsam yn darparu cymorth ar gyfer pobl gyda dementia

Os ydych chi’n agos gyda rhywun sydd â dementia, byddwch yn gwybod am yr heriau maent yn ei wynebu. Gall fywyd dydd i ddydd fod yn hynod o anodd i’r unigolion a’u teuluoedd. Ond nid ydynt ar eu pen eu hunain, ac mae digon o gymorth ar gael yma yn Wrecsam. Er enghraifft, gall ein … Parhau i ddarllen Mae’r tîm arloesol yn Wrecsam yn darparu cymorth ar gyfer pobl gyda dementia