Nodyn briffio Covid-19 – ewch am eich brechiad atgyfnerthu, creu gwrthgyrff, cadw’n ddiogel

Os nad ydych chi wedi cael eich brechiad atgyfnerthu eto, ewch cyn gynted ag sy’n bosibl.CynnwysY bwlch rhwng brechlynnau wedi’i leihau ar gyfer pobl ifanc 12-17 oedCyhoeddi’r cynllun i lacio’r cyfyngiadau lefel rhybudd dauCefnogwch eich ysgolNewidiadau i drefniadau profi ac ynysuBydd uned brofi dan do ym Mhlas Madog yn darparu profion PCR o ddydd Llun … Parhau i ddarllen Nodyn briffio Covid-19 – ewch am eich brechiad atgyfnerthu, creu gwrthgyrff, cadw’n ddiogel