O ble daeth hwnna?

Mae murlun anhygoel wedi ymddangos yng nghanol y dref, ac aeth y Maer, sef y Cynghorydd Andy Williams, a Chefnogwr y Lluoedd Arfog, sef y Cynghorydd David Griffiths, draw i gyfarfod y bobl hynny sydd y tu ôl i’r syniad gwych yma. Mae’r darlun anferthol ar wal allanol Caffi Marubbi’s yn Stryt y Banc yn … Parhau i ddarllen O ble daeth hwnna?