Os nad ydych wedi ymweld â safle trwyddedig ers tro, mae’n bosibl bod pethau ychydig yn wahanol i’r hyn rydych wedi arfer ag ef.

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Wrecsam wedi bod yn cynnig cyngor i safleoedd trwyddedig sy’n dangos gemau pêl-droed yn ystod Covid i helpu i sicrhau bod eu staff a chwsmeriaid yn aros yn ddiogel. Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein. Os nad ydych wedi ymweld â safle trwyddedig ers tro, mae’n bosibl bod pethau … Parhau i ddarllen Os nad ydych wedi ymweld â safle trwyddedig ers tro, mae’n bosibl bod pethau ychydig yn wahanol i’r hyn rydych wedi arfer ag ef.