Os nad yw eich bin wedi cael ei wagu, efallai bod problem yn ymwneud â mynediad … beth am ein helpu i osgoi hyn?

Rydym yn gwybod fod casglu biniau gwastraff a biniau ailgylchu yn brydlon yn bwysig iawn i bob un ohonom yn Wrecsam, ac i’r mwyafrif ohonom, mae hyn yn digwydd yn ddidrafferth. Ond yn anffodus, mae rhai achlysuron lle nad yw hyn yn digwydd, ac weithiau mae’n ymwneud â phroblemau mynediad. Edrychwch ar y lluniau isod … Parhau i ddarllen Os nad yw eich bin wedi cael ei wagu, efallai bod problem yn ymwneud â mynediad … beth am ein helpu i osgoi hyn?