Pa bryd mae disgyblion yn mynd yn ôl i’r ysgol yn Wrecsam? Nodyn i’ch atgoffa…

Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn dal i gynllunio a pharatoi, wrth i fwy o blant ddychwelyd yn raddol i’r ystafelloedd dosbarth. Mae disgyblion y cyfnod sylfaen (meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a 2) wedi bod yn dychwelyd yn raddol ers 25 Chwefror (ychydig ddyddiau ar ôl rhannau eraill o Gymru ble roedd lefelau coronafeirws yn … Parhau i ddarllen Pa bryd mae disgyblion yn mynd yn ôl i’r ysgol yn Wrecsam? Nodyn i’ch atgoffa…