Mae cynghorydd wedi croesawu’r newyddion bod King Street Coffee Company wedi’i gynnwys yn y “North and North Wales Independent Coffee Guide” diweddaraf. Dywedodd y...
Tŷ Pawb yw enw’r cyfleuster celfyddydau a marchnadoedd newydd, sy’n adeiledig ar hyn o bryd. Cytunwyd ar yr enw yn ystod cyfarfod o’r Bwrdd...
Superfast Business Wales
Rhannwyd y darn hwn ar ran Cyflymu Cymru i Fusnesau. 19 Medi, 1.30pm-4pm, Canolfan Catrin Finch, Wrecsam, LL11 2AW Tyfodd busnesau yn y DU sy'n...
Yn defnyddio cyllid cynllun Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru bydd y dylunydd, Tim Denton, yn gweithio gydag aelodau o’r gymuned i weithgynhyrchu...
Mae pedair elusen yn Wrecsam wedi cael hwb mawr i’w coffrau heddiw ar ôl i Faer Wrecsam gyflwyno sieciau iddynt yn dilyn ei...