Dim ond ychydig ddiwrnodau sydd ar ôl i gyflwyno cais i Gystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam cyn y dyddiad cau ar 31 Hydref. Mae’r gystadleuaeth...
Remembrance Sunday
Mae manylion wedi’u cadarnhau ynghylch gwasanaethau Dydd y Cadoediad a Sul y Cofio yng nghanol tref Wrecsam eleni. Dydd y Cadoediad Bydd dau funud...
Mae tenantiaid y Cyngor wedi croesawu gwaith i wella eu cartrefi. Cafodd dai ym Mhen y Bont yn Nhrefor ystafelloedd ymolchi newydd wedi’u haddasu...
Yn Wrecsam, un ddefod yn benodol sy’n gwahaniaethu ein Dydd y Cofio ni oddi wrth gweddill y DU yw caniad seiren cyrch awyr...
Wrexham Council consultation
NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Mae’n rhaid i Gyngor Wrecsam arbed £13miliwn dros y ddwy flynedd nesaf. Mae hynny’n llawer o...