Rydym wedi cael gwobr fawreddog iawn gan Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam am Fynwent Wrecsam sydd wedi’i hadnewyddu’n ddiweddar, un o’r enghreifftiau mwyaf hardd...
Mae canolfan gymunedol leol wedi cael ei hailwampio gan gontractwr sydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Wrecsam. Cafodd Canolfan Gymunedol Johnstown ei hailwampio...
Mae cyfle i chi ferchen ar eich darn bach o hanes Wrecsam eich hun ar ffurf y Ci Acton sydd wedi ei greu...
Cyhoeddwyd y newyddion y bydd y gwaith i Dŵr Gogleddol hen Farchnad y Bobl, sydd wedi'i hailenwi’n ‘Tŷ Pawb’ yn ddiweddar, yn dechrau'r...
Os ydych yn bwriadu ymweld â Marchnad Nadolig Fictoraidd eleni ar 7 Rhagfyr byddwch yn barod am wledd gan y bydd yna dros...