Nodwyd ym mis Mai ein bod yn bwriadu dathlu 100 mlynedd yr Awyrlu Brenhinol drwy roi Rhyddid y Fwrdeistref Sirol i'r Awyrlu Brenhinol...
Mae disgyblion Wrecsam yn dathlu heddiw wrth gael eu canlyniadau Lefel A. Mae gan ddisgyblion yn nosbarthiadau’r  chweched ar draws Wrecsam ddigon i'w ddathlu,...
NODYN: Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau bellach wedi'i ymestyn i Fedi 23. Mae un o ddigwyddiadau mwyaf yng nghalendr celfyddydau Wrecsam ar y...
School uniform
Mae Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru wedi’i ailenwi a’i enw nawr yw’r Grant Datblygu Disgyblion. Am y tro cyntaf, bydd dysgwyr yn y dosbarth...
Sharon McIntyrevideo
Fel rhiant, mae’n siŵr y byddwch yn pryderu pan fydd eich plant yn symud o’u hysgol gynradd i ysgol uwchradd. Ond, mae digonedd o...