Mae’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cyhoeddi cynllun newydd ar gyfer sut y bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i ddiwallu anghenion...
Rydym wedi gweld nifer o gwynion ar gyfryngau cymdeithasol ac mewn llythyrau i’r wasg yn ddiweddar ar faint o sbwriel sydd ar ymyl...
Mae Maer Wrecsam yn chwilio am dîm o bedlwyr brwdfrydig i ymuno ag o mewn digwyddiad codi arian. Ddydd Gwener, 20 Ebrill, bydd y...
Gwahoddir tenantiaid y Cyngor i ddigwyddiad gwybodaeth am welliannau fydd yn cael eu gwneud i’w cartrefi. Rydym ni ar hyn o bryd yn moderneiddio...
Cafodd grŵp o ymwelwyr rhyngwladol eu tywys o amgylch pencadlys Cyngor Wrecsam fel rhan o daith gyfnewid ddiwylliannol. Roedd grŵp o 15 o bobl...