Peidiwch â chael eich twyllo gan alwyr digroeso

Ni fu’n rhaid i gwpl oedrannus dalu £28,000 am waith diangen ar ôl i swyddogion Gwarchod y Cyhoedd ymyrryd. O ganlyniad, cafodd Lawrence Newberry ei erlyn a bu iddo bledio’n euog i dair trosedd dan gyfreithiau Diogelu’r Defnyddiwr ar ôl iddo geisio ail-doi cartref cwpl oedrannus yn Wrecsam. Ym mis Gorffennaf 2017 bu iddo siarad … Parhau i ddarllen Peidiwch â chael eich twyllo gan alwyr digroeso