Mae negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad Treth y Cyngor yn dwyll!

Rydym wedi derbyn adroddiadau newydd o bobl yn derbyn negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad iddynt ar Dreth y Cyngor. “Twyll ydi’r rhain!” COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU Maent yn ffurfiau cyffredin o dwyll ac mae’n rhaid i ni bwysleisio eto nad yw’r negeseuon testun na’r galwadau ffôn yn wir. Rydym yn … Parhau i ddarllen Mae negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad Treth y Cyngor yn dwyll!