Wrecsam ar agor am fusnes gyda phwyslais ar eich diogelwch

Gyda’r newyddion bod y cyfyngiad teithio 5 milltir yn cael ei lacio ar draws Cymru, fe’ch anogir i gyd i ddychwelyd i ganol y dref sydd Ar Agor am Fusnes er mwyn cefnogi masnachwyr lleol sydd wedi cael eu taro’n ddrwg ar ôl gorfod cau eu busnesau oherwydd pandemig Covid-19. Maen nhw gyd yn aros … Parhau i ddarllen Wrecsam ar agor am fusnes gyda phwyslais ar eich diogelwch