Ysgolion Wrecsam yn cynhyrchu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) i helpu â’r frwydr yn erbyn Covid-19

Mae nifer o ysgolion yn Wrecsam yn gweithio’n galed i gynhyrchu ‘PPE’ i helpu gweithwyr rheng flaen y GIG. Mae’r cyfarpar diogelu personol – yn enwedig fisorau wyneb wedi’u hargraffu mewn 3D – yn cael ei gynhyrchu mewn ysgolion gan ddefnyddio eu cyfleusterau dylunio a thechnoleg. Mae’r Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam ac Ian … Parhau i ddarllen Ysgolion Wrecsam yn cynhyrchu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) i helpu â’r frwydr yn erbyn Covid-19