5 peth gallwch chi wneud i helpu cadw Covid i ffwrdd o ysgolion yr hydref hwn

Wrth i blant ddychwelyd yn ôl i’r ysgol, gofynnwn i rieni, gofalwyr a dysgwyr ddilyn rhai rheolau syml i helpu cadw pawb yn ddiogel.CynnwysGallwn ni oll wneud ein rhanSut i gael citiau prawf ychwanegolYdych chi’n defnyddio cludiant i’r ysgol? Trwy gadw at y canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru, gallwch helpu i leihau’r risg o ledaenu … Parhau i ddarllen 5 peth gallwch chi wneud i helpu cadw Covid i ffwrdd o ysgolion yr hydref hwn