Y Cyngor yn dweud bod y ganolfan frechu yn hwb pwysig i Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi croesawu agor y Ganolfan Frechu Leol gyntaf yng Ngogledd Cymru. Mae’r cyngor wedi bod yn pwyso am ganolfan o’r fath yn y fwrdeistref sirol fel rhan o gyflwyno’r brechlyn i gymunedau lleol, ac yn gynharach yr wythnos hon, agorodd y cyfleuster yng Nghanolfan Catrin Finch. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n … Parhau i ddarllen Y Cyngor yn dweud bod y ganolfan frechu yn hwb pwysig i Wrecsam