Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 5.6.20

Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn yr wythnos ddiwethaf (29.5.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Arhoswch gyda ni wrth i ni geisio ailddechrau rhai o’n gwasanaethau, yn unol â newidiadau i’r cyfyngiadau ar symud dros y misoedd nesaf. Gwerthfawrogwn eich amynedd a’ch cefnogaeth. … Parhau i ddarllen Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 5.6.20