Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 7.5.20

Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn ddydd Llun (7.5.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw Ddydd Sul, mae disgwyl i’r Llywodraeth amlinellu rhai newidiadau a fydd o bosibl yn llacio rhai o’r cyfyngiadau. Fodd bynnag, mae’n hollbwysig nad ydym yn rhoi’r ceffyl o flaen y … Parhau i ddarllen Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 7.5.20