Dychwelyd i’r ysgol i ddisgyblion uwchradd: Mygydau wyneb a Phrofion Dyfais Llif Unffordd

Rydym i gyd yn edrych ymlaen i’n disgyblion cynradd, cyfnod allweddol 4 a chweched dosbarth ddychwelyd i’r ysgol ond mae’n bwysig cofio y dylai bob disgybl uwchradd wisgo mygydau yn y dosbarth ac ardaloedd cymunedol ble nad yw’n bosib cadw pellter cymdeithasol.CynnwysProfion LFD mewn ysgolion uwchraddByddwch yn wyliadwrus Yr eithriad yw yn ystod amser bwyd … Parhau i ddarllen Dychwelyd i’r ysgol i ddisgyblion uwchradd: Mygydau wyneb a Phrofion Dyfais Llif Unffordd