Grantiau Lleoedd Cynnes – mynegiant o ddiddordeb

Wrth i’r argyfwng costau byw waethygu, a gyda’r gaeaf yn agosáu, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud popeth posib i gefnogi ei drigolion yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Mae’r cyngor angen cymorth a chefnogaeth gan ein partneriaid yn ogystal â grwpiau cymunedol a sefydliadau ar draws y fwrdeistref sirol i gydweithio i … Parhau i ddarllen Grantiau Lleoedd Cynnes – mynegiant o ddiddordeb