Ailagor Toiledau Cyhoeddus Stryd Henblas – gyda phwyslais ar ddiogelwch

Wrth i’r ganol y dref ddechrau ailagor yn ofalus ar gyfer masnachu, rydym wedi ystyried sut i agor ein toiledau cyhoeddus yn ddiogel. O ganlyniad i hyn, mae posib ailagor toiledau Stryd Henblas, gyda rhai newidiadau er mwyn sicrhau fod pawb sy’n eu defnyddio yn ddiogel. SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS … Parhau i ddarllen Ailagor Toiledau Cyhoeddus Stryd Henblas – gyda phwyslais ar ddiogelwch