Lansio Ymgyrch REPEAT! Hyfforddiant newydd i helpu gweithwyr gofal i ganfod troseddau yn erbyn pobl ddiamddiffyn

Yn gynharach heddiw cafodd hyfforddiant diogelu newydd ei lansio sy’n anelu at helpu gweithwyr gofal i ddiogelu pobl ddiamddiffyn rhag troseddau ar stepen y drws a chynlluniau twyll yn Wrecsam. Mae’r sesiynau hyfforddi hyn yn dechrau cyflwyno hyfforddiant am ddim i weithwyr proffesiynol y sector iechyd a gofal, a fydd yn para dros y blynyddoedd … Parhau i ddarllen Lansio Ymgyrch REPEAT! Hyfforddiant newydd i helpu gweithwyr gofal i ganfod troseddau yn erbyn pobl ddiamddiffyn