Lleihau ein hôl-troed carbon – sut mae hi’n mynd?

Ôl-troed carbon? Un o’r ymadroddion “jargon” y mae pawb ohonom yn ei ddefnyddio i drio swnio’n cŵl, neu rywbeth rydym ni’n gweithio’n galed arno? Mae lleihau ein hôl troed carbon yn dangos yr ydym yn chwarae’n rhan i wella byw yn Wrecsam.Cynnwys“Gosod pwyntiau gwefru cerbydau”“Gwelliannau i ysgolion”“Goleuadau LED”“Sut ydym ni wedi talu am y gwelliannau … Parhau i ddarllen Lleihau ein hôl-troed carbon – sut mae hi’n mynd?