Mae gennym gyfle cyffrous i rywun arwain ein cynlluniau ar gyfer Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon.

Rydym yn chwilio am unigolyn arbennig i’w benodi fel ein Rheolwr Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon i arwain ar ddarpariaeth a datblygiad pellach ein strategaeth a’n cynlluniau i fod yn garbon niwtral erbyn 2030. Dyddiad uchelgeisiol iawn, ond un yr ydym wedi ymrwymo iddo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn wybodus ac yn gallu ysgogi eraill … Parhau i ddarllen Mae gennym gyfle cyffrous i rywun arwain ein cynlluniau ar gyfer Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon.