Darganfyddiad newydd yn rhoi goleuni ar Wrecsam yn oes y Rhufeiniaid.

Mae un o’r gwrthrychau Rhufeinig mwyaf arwyddocaol a ddarganfuwyd yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar wedi cael ei ddarganfod ger Wrecsam! Darganfu Rob Jones, sy’n ddatguddiwr metel, wrthrych metel mewn cae ger Yr Orsedd, ac ar ôl tyrchu’n ofalus datgelodd cornel o wrthrych gydag ysgrifen arno. Rhoddodd Mr Jones, o Goedpoeth, Wrecsam, wybod i’r Swyddog … Parhau i ddarllen Darganfyddiad newydd yn rhoi goleuni ar Wrecsam yn oes y Rhufeiniaid.