Nodyn atgoffa: mis nesaf bydd casgliadau gwastraff gardd yn dychwelyd yn ôl i gasgliadau bob pythefnos

Hoffwn atgoffa preswylwyr sydd wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd y byddwn yn casglu eich bin(iau) gwyrdd bob pythefnos eto o fis nesaf (Mawrth).CynnwysHeb gofrestru ond yn dymuno gwneud hynny rŵan?Derbyn rhybudd yn eich atgoffa i roi eich bin allanGwneud yn siŵr eich bod yn derbyn y rhybuddion cywir Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, … Parhau i ddarllen Nodyn atgoffa: mis nesaf bydd casgliadau gwastraff gardd yn dychwelyd yn ôl i gasgliadau bob pythefnos