Nodyn Atgoffa: oni bai eich bod wedi talu, ni fydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu o 31 Awst

Atgoffir preswylwyr y bydd ffioedd casglu gwastraff gardd yn berthnasol o ddydd Llun, 31 Awst, felly byddwn ond yn casglu gwastraff gardd y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth o’r dyddiad hwn. Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol: “Mae’r gwasanaeth a delir amdano yn cychwyn yn fuan iawn, felly rydym … Parhau i ddarllen Nodyn Atgoffa: oni bai eich bod wedi talu, ni fydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu o 31 Awst