green bin

Atgoffir preswylwyr y bydd ffioedd casglu gwastraff gardd yn berthnasol o ddydd Llun, 31 Awst, felly byddwn ond yn casglu gwastraff gardd y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth o’r dyddiad hwn.

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol: “Mae’r gwasanaeth a delir amdano yn cychwyn yn fuan iawn, felly rydym yn atgoffa pobl y gallant gofrestru trwy ffonio’r ganolfan gyswllt ar 01978 298989 a gwneud taliad gyda cherdyn. Mae’r ganolfan gyswllt yn brysur iawn ar hyn o bryd, felly os ydych yn cael trafferth cael ateb byddwch yn amyneddgar a byddant yn ateb cyn gynted ag y gallant,

“Rydym wedi cadw’r gost mor isel â phosib ar £25 y flwyddyn fesul bin gwastraff gardd, sy’n llai na nifer o awdurdodau eraill yng Nghymru a Lloegr. Nid ar chwarae bach y daethpwyd i’r penderfyniad o gyflwyno’r ffi hon, roedd y toriadau i lywodraeth leol yn golygu nad oedd gennym ni unrhyw ddewis ond ymuno â chynghorau eraill drwy godi tâl am y gwasanaeth dewisol hwn.”

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Os ydych chi’n cofrestru i barhau i gael casgliad bin gwastraff gardd gwyrdd, byddwch yn derbyn label gyda’ch cyfeiriad arno’n glir. Dylid gosod y label hon ar gaead eich bin. Bydd hyn yn helpu’r criw casglu i bennu a ydych wedi talu am y gwasanaeth neu beidio.

Taliadau ar-lein yn dod yn fuan

Rydym yn gobeithio gallu derbyn taliadau ar-lein yn fuan. Byddwn yn gadael i chi wybod trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’r blog newyddion hwn pan fydd ar gael.

Os ydych eisoes wedi talu am y gwasanaeth gwastraff gardd, nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth

Os ydych chi eisoes wedi talu am y gwasanaeth yn gynharach yn y flwyddyn, nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth …. byddwch yn derbyn gwasanaeth llawn am 12 mis tan 31 Awst, 20201.

A fyddech cystal â pharhau i arddangos y sticer gwreiddiol a anfonwyd atoch gan na fyddwn yn anfon rhai newydd (peidiwch â phoeni os nad yw’r dyddiad contract ar y sticer yn gywir bellach, byddwn yn parhau i gasglu eich bin(iau) tan 31 Awst, 2021).

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth, edrychwn ar y blog hwn:

Erbyn hyn gallwch ein ffonio i dalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN