Parcio am ddim er mwyn ychwanegu at atyniadau Nadolig Wrecsam

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y gallwn gynnig parcio am ddim ym meysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, ac eithrio Tŷ Pawb, ar ddiwrnodau penodol a fydd yn galluogi masnachwyr i fanteisio ar y cynnydd disgwyliedig yn nifer yr ymwelwyr i ganol y dref. Mae hyn yn dilyn llwyddiant parcio am ddim a gynigiwyd yn … Parhau i ddarllen Parcio am ddim er mwyn ychwanegu at atyniadau Nadolig Wrecsam