Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo ar gyfer dychwelyd disgyblion cyfnod sylfaen yn ofalus i ysgolion Wrecsam

Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo, wrth i Wrecsam ystyried trefniadau ar gyfer ailagor ysgolion i ddysgwyr y cyfnod sylfaen (plant 3-7 oed). Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y gallai ysgolion ddechrau ailagor ar gyfer plant iau o ddydd Llun, 22 Chwefror. Er bod lefelau’r coronafeirws yn gostwng yn Wrecsam, mae’r ffigurau’n dal yn uchel … Parhau i ddarllen Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo ar gyfer dychwelyd disgyblion cyfnod sylfaen yn ofalus i ysgolion Wrecsam