Sut mae’r cyngor yn gweithio: pwyllgorau

Byddwch yn onest. Dydi’r gair ‘pwyllgorau’ ddim yn cyffroi llawer o bobl.Cynnwys‘Y Cyngor Llawn’Y Bwrdd GweithredolPwyllgorau CraffuPwyllgor CynllunioPwyllgor Archwilio Ac mae’r ffaith eich bod wedi clicio ar y pennawd hwn yn dipyn o syndod. Ond ‘da ni’n falch eich bod chi wedi gwneud 🙂 Oherwydd mae pwyllgorau yn chwarae rhan hanfodol yng ngweithrediad llywodraeth leol … Parhau i ddarllen Sut mae’r cyngor yn gweithio: pwyllgorau