Tâl am Finiau Gwyrdd – y sefyllfa ar hyn o bryd

Mae nifer ohonoch chi’n gwybod eisoes y byddwn ni’n codi £25 y flwyddyn i wagio eich bin gwyrdd o 1 Ebrill 2020 ymlaen. Roedd yn benderfyniad anodd, ond yn sgil toriadau amlwg, parhaus i gyllid llywodraeth leol, doedd dim dewis ond gwneud fel cynghorau eraill a chodi tâl am y gwasanaeth dewisol hwn.Cynnwys“Dydw i ddim … Parhau i ddarllen Tâl am Finiau Gwyrdd – y sefyllfa ar hyn o bryd