Y Cyngor yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud yn yr Argyfwng Hinsawdd

Ddoe, edrychodd cyfarfod o’n Cyngor llawn ar a ddylai Wrecsam ddatgan argyfwng hinsawdd ai peidio, yn unol ag awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol eraill. Rydym wedi gwneud llawer o waith i gyflawni ein rhwymedigaethau amgylcheddol a chyfyngu ar ein defnydd o danwydd ffosil yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, gan gynnwys: Gosod mwy na 2,600 o … Parhau i ddarllen Y Cyngor yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud yn yr Argyfwng Hinsawdd